Charter ter bevordering van inclusieve panels voor sprekers

Wij definiëren panels als elke bijeenkomst van 3 of meer specialisten die samenkomen om kennis te delen, advies te geven en openlijk hun mening te bespreken over hun vakgebied. Onze definitie van een 'panel' omvat ook alle conferenties/evenementen die in de loop van het jaar door een bedrijf worden georganiseerd en waarbij slechts één expert per keer aan bod komt.

De organisatie van gemengde panels, met zowel mannen als vrouwen als sprekers, maar waarbij ook experts van verschillende genders, generaties, afkomst of taal... het woord krijgen, draagt bij tot rijkere en meer open debatten. Gemengde panels geven ook een sterk signaal aan deelnemers, die zo met verschillende rolmodellen in contact komen.

 Als spreker (V/M/X) zal ik systematisch een mix van vrouwen en mannen proberen aan te moedigen in elk panel waar ik aan deelneem. Wanneer mijn deelname aan een panel ervoor zorgt dat het panel uitsluitend uit homogene sprekers bestaat, kan ik weigeren om deel te nemen of kan ik alternatieve sprekers voorstellen die het panel inclusiever/diverser zouden maken.

Ik kan ook: (vink aan wat relevant is)
Ten slotte,

 

Naam, functie en organisatie

Het ondertekenen van dit charter houdt geen betaling in. Wel houdt het een serieuze verbintenis in om een beter evenwicht te creëren tussen vrouwen en mannen, van verschillende leeftijden en afkomsten, in allerlei panels.