Charter ter bevordering van inclusieve panels voor organisaties

Wij definiëren panels als elke bijeenkomst van 3 of meer specialisten die samenkomen om kennis te delen, advies te geven en openlijk hun mening te bespreken over hun vakgebied. Onze definitie van een 'panel' omvat ook alle conferenties/evenementen die in de loop van het jaar door een organisatie worden georganiseerd en waarbij slechts één expert per keer aan bod komt.

De organisatie van gemengde panels, met zowel mannen als vrouwen als sprekers, maar waarbij ook experts van verschillende genders, generaties, afkomst of taal ... het woord krijgen, draagt bij tot rijkere en meer open debatten. Gemengde panels geven ook een sterk signaal aan deelnemers, die zo met verschillende rolmodellen in contact komen.

Als organisatie die interne en externe evenementen/conferenties/panels organiseert, verbinden we ons ertoe om systematisch een mix van vrouwen en mannen uit te nodigen voor de panels die we organiseren. We zullen inspanningen leveren om te vermijden dat we homogene panels organiseren. We letten er ook op dat er verschillende generaties en afkomsten vertegenwoordigd zijn.

We kunnen ook: (vink aan wat relevant is - optioneel)
Ten slotte,

 

Naam, functie en organisatie

Het ondertekenen van dit charter houdt geen betaling in. Wel houdt het een serieuze verbintenis in om een beter evenwicht te creëren tussen vrouwen en mannen, van verschillende leeftijden en afkomsten, in allerlei panels.