FAQ voor sprekers

Hoe kan ik een uitnodiging om in een panel te spreken, afslaan?

Een uitnodiging afslaan omdat je het niet eens ben met de samenstelling van het panel kan arrogant overkomen. Wie ben ik om kritiek te leveren op de organisatie die mij uitnodigt? Je kunt weigeren als je dat wil, maar je kan ook gewoon de vraag stellen. Als elke mannelijke spreker die uitgenodigd wordt voor een evenement vraagt waarom er geen vrouwen in het panel zitten, kan dit een duidelijk signaal zijn naar de organisatie.

 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet op een evenement aankom waar ik spreker ben, om daar pas te ontdekken dat het panel homogeen is?

Dat kan een onaangename ervaring zijn en je kan je ongemakkelijk voelen op het podium als het panel volledig homogeen is. Zorg ervoor dat je er onmiddellijk naar vraagt wanneer je wordt uitgenodigd. Als er, in tegenstelling tot wat werd aangekondigd, geen vrouw in het panel zit op de dag van het evenement, kan je daar perfect iets over zeggen voordat je begint te spreken.

 

Hoe kan ik aanbieden om mijn stoel te "delen" met een vrouwelijke expert?

Als je als "inclusive leader" vrouwelijke en andere talenten zichtbaarder wilt maken, kan je de organisatie voorstellen om "je stoel te delen". Hierbij geef je aan dat je je enkel op een paar hoofdlijnen zal concentreren, maar dat je denkt dat je collega wellicht zeer verhelderende perspectieven zal meegeven.

 

Hoe kan ik een organisatie aanmoedigen om de gender-, generatie- en herkomstmix in hun panels te vergroten?

Leg gewoon uit hoe je er over denkt en waarom je besloten hebt om als spreker het charter te ondertekenen. Persoonlijke verhalen en getuigenissen zijn vaak sterker dan wetenschappelijke argumenten.